Dịch vụ Luật sư tranh tụng

Quy định về cho thuê lại lao động

Quy định về cho thuê lại lao động

Theo điều 54 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ 2012) có quy định cụ thể về hoạt động cho thuê lại lao động như sau: “1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó…

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Đăng ký khai sinh quá hạn đang là một trong những vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Thủ tục và cách thức tiến hành đăng ký khai sinh quá hạn được luật sư tư vấn chúng tôi giải đáp như sau: 1. Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân chuẩn…

Tư vấn thủ tục ly hôn theo yêu cầu của một bên

Tư vấn thủ tục ly hôn theo yêu cầu của một bên

Theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì vợ chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn hoặc Cha, mẹ người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ,c hồng do bị bệnh tâm thần…

Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính

Công ty Luật Đại Hà với đội ngũ các Luật sư tư vấn, Chuyên gia tư vấn có kiến thức chuyên môn vững chắc, cũng như kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý – tư vấn nội bộ, quản lý  cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Luật Đại Hà…

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

I. Đối tượng áp dụng trong vụ án lao động: Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện thỏa ước…

Quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03/02/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cụ thể, Nghị định 11/2016/NĐ-CP với các nội dung chủ yếu như xác định lại đối tượng áp dụng; người lao động…

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại là một vấn đề quan trọng, thảm quyền này đươc quy định từ Điều 17 đến Điều 26 Luât Khiếu nại 2011. Trong đó xác định cụ thể người có thẩm quyền khiếu nại và giải quyết những khiếu nại nào như sau: 1.Về thẩm quyền giải quyết khiếu…

Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Các khẩu hiệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 1. Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2. Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính. 3. Khiếu nại…

Các hình thức xử phạt hành chính

Các hình thức xử phạt hành chính

Hình thức xử phạt hành chính bao gồm: 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức…

Chế độ bệnh nghề ngiệp

Chế độ bệnh nghề ngiệp

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong sản xuất và công tác, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách, chế độ và những biện pháp về yêu cầu người sử dụng lao động cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, trang bị phòng hộ lao động, bồi thường…