Tư vấn pháp luật về bất động sản

Sự phát triển liên tục của nền kinh tế Việt Nam đã tạo nhu cầu rất lớn đối với nhà ở để bán, khu thương mại và căn phòng cho thuê, khu công nghiệp được cấu trúc nhằm thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng  dân số Việt Nam

Luật sư tư vấn – Luật Đại Hà với nhiều năm kinh nghiệm và nền tảng kiến thưc của các chuyên gia tư vấn và luật sư về bất động sản, chúng tôi có khả năng cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý cần thiết, hoàn thiện thủ tục  cho các nhà đầu tư, phát triển bất động sản trên cả nước.

Kết quả hình ảnh cho Tư vấn pháp luật về bất động sản

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về bất động sản cho các khách hàng như sau:

– Tư vấn cho các Nhà phát triển bất động sản về các dự án nhà ở, khu thương mại và công nghiệp tại Việt Nam

– Soạn thảo các tài liệu phục  vụ cho việc mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và quyền thuê

– Tư vấn cho Nhà đâu tư, chủ sử dụng đất và người thuê đất liên quan đến các vấn đề về thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm gia tăng giá trị của quyền sử dụng đất

– Tư vấn và hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, ký kết hợp đồng thuê đất và các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất

– Tư vấn thành lập và hoạt động của công ty môi giới bất động sản

– Tư vấn cho các nhà quản lý bất động sản

– Tư vấn thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Thương thảo và giao thiệp với các cơ quan chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất động sản.

  • – Tư vấn và soạn thảo giấy tờ tài liệu giao dịch đảm bảo bất động sản bao gồm cầm cố, giấy nợ và các loại công vay nợ khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *