Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chào Luật sư tư vấn cho mình hỏi: Mình có làm việc tại 1 công ty được trả thu nhập là tiền lương hàng tháng và mình có mở một cửa hàng kinh doanh (hộ thuế khoán có sử dụng hóa đơn của chi cục thuế) hàng tháng mình nộp thuế khoán và thuế bổ sung…