Thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

Dịch vụ Thành lập sàn giao dịch Bất động sản của Công ty Luật Đại Hà kinh nghiệm lâu năm, đã thành lập và tư vấn pháp luật trong suốt quá trình hoạt động của nhiều sàn bất động sản trên cả nước. Việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy…

Thủ tục thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Thủ tục thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website…