Lưu trữ Danh mục: Thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Luật Đại Hà tư vấn và hỗ trợ quý vị làm thủ tục, xin phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản và các giấy tờ, thủ tục, giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

Thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

Dịch vụ Thành lập sàn giao dịch Bất động sản của Công ty Luật Đại Hà kinh

Thủ tục thành lập Sàn giao dịch bất động sản

Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ