Tư vấn hợp đồng

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

✓ Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có bắt buộc phải tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ? ✓ Dạy kèm thêm ngoại ngữ buổi tối có phải xin giấy phép? ✓ Hồ sơ xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ cần những gì? ✓ Điều kiện để chương trình giảng dạy, tài liệu học…

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định hợp đồng… Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng: – Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề được đề cập trong hợp đồng;…

Dịch vụ Tư vấn hợp đồng

Dịch vụ Tư vấn hợp đồng

Luật Đại Hà cung cấp dịch vụ Tư vấn hợp đồng để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Quý khách hàng. Loại hợp đồng, nội dung các điều khoản Hợp đồng chính là cơ sở pháp lý để thực hiện hợp đồng, và là thước đo để xử lý khi có tranh chấp liên quan xảy ra….