Lưu trữ Danh mục: Tư vấn Luật Lao động

Quy định về cho thuê lại lao động

Theo điều 54 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ 2012) có quy định cụ thể

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

I. Đối tượng áp dụng trong vụ án lao động: Các tranh chấp lao động

Quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03/02/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành

Chế độ bệnh nghề ngiệp

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong sản xuất và công tác, Đảng

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

1. Trình tự thực hiện đăng ký nội quy lao động Bước 1: Căn cứ

Quy định về bồi thường tai nạn lao động

Từ ngày 20/03/2015 người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

Thủ tục khởi kiện lao động

Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người