Giải thể Doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Khi kinh doanh không thỏa mãn các điều kiện tồn tại theo quy định của pháp luật hoặc kinh doanh vi phạm pháp luật thì buộc phải giải thể. Theo khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp doanh nghiệp giải thể như sau a) Kết thúc thời hạn hoạt…

Tư vấn về giải thể doanh nghiệp

Tư vấn về giải thể doanh nghiệp

Công việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi như ý, doanh nghiệp mà bạn xây dựng đang gặp khó khăn, hoặc bạn có những mục đích khác cho cuộc sống nên bạn muốn chấm dứt việc kinh doanh. Khi đó, Luật Đại Hà hân hạnh cung cấp cho bạn dịch vụ giải…