Tư vấn quản trị công ty cổ phần

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Việc chuẩn bị kỹ trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông là hết sức cần thiết. Luật Đại Hà xin đưa ra Phương án triệu tập và tổ chức cuộc hợp Đại hội đồng cổ đông để Quý Khách hàng tham khảo. Trước khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, Người triệu tập phải…

Trình tự triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

Trình tự triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

Thời gian gần đây việc xẩy ra nhiều tranh chấp giữa thành viên công ty và công ty mà chủ yếu liên quan đến việc đòi huỷ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị Toà án tuyên huỷ chủ yếu là do thực hiện không…