Thời gian gần đây việc xẩy ra nhiều tranh chấp giữa thành viên công ty và công ty mà chủ yếu liên quan đến việc đòi huỷ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị Toà án tuyên huỷ chủ yếu là do thực hiện không đúng trình tự, thủ tục triệu tập, cũng như ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, Luật Đại Hà cam kết cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn về trình tự triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông một cách chính xác theo đúng quy định. Nội dung dịch vụ:

a. Tư vấn về họp Đại hội đồng cổ đông.
– Nghiên cứu Điều lệ, Quy chế để tư vấn về quy trình chuẩn bị triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
– Tư vấn về thủ tục, soạn thảo hồ sơ giấy tờ cần thiết để mời họp Đại hội đồng cổ đông;
– Xây dựng chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
– Hỗ trợ và tư vấn soạn thảo các tài liệu kèm theo Thông báo mời họp;
– Hỗ trợ, trực tiếp tổ chức và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
– Hỗ trợ và giúp thư ký ghi biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
b. Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
– Cung cấp hoặc trực tiếp soạn thảo các mẫu hồ sơ khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
– Cung cấp hoặc trực tiếp soạn thảo các Hồ sơ, giấy tờ kể từ lúc Đại hội kiểm tra tư cách cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông;
– Tham dự Đại hội với tư cách là luật sư tư vấn cho Đại hội về trình tự thủ tục họp cũng như những quy định về pháp lý của doanh nghiệp.
Vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn: 
LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Tổng đài tư vấn Pháp luật Miễn phí: 1900.6197
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *