Nhãn hiệu độc quyền

Điều kiện để đăng ký tên thương hiệu

Điều kiện để đăng ký tên thương hiệu

Thưa luật sư! Tôi đang nhập một nhãn hàng từ Mỹ và đã ký hợp đồng độc quyền tại Việt Nam nhưng nay có người thứ hai muốn bán thương hiệu đó tại Việt Nam nhưng nhà máy bên kia không đồng ý bán hàng cho họ, và ngày 07/12 họ có lên cục sở…

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Đăng ký logo độc quyền được hiểu là sau khi được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký, chủ sỡ hữu logo sẽ được độc quyền sử dụng logo đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mọi trường hợp sử dụng logo đã đăng ký logo mà không được cho phép…

Đăng ký nhãn hiệu bắt buộc hay không?

Đăng ký nhãn hiệu bắt buộc hay không?

“Đăng ký nhãn hiệu có bắt buộc hay không“. Đó là cây hỏi được đặt ra rất nhiều đối với tổ chức hay cá nhân. Luật Đại Hà sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không…