Chuyển đổi Doanh nghiệp

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

Trước khi thành lập, Doanh nghiệp đều phải xác định Tên và loại hình doanh nghiệp để đăng ký. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, một số Doanh nghiệp phát sinh nhu cầu thay đổi tên Doanh nghiệp vì những lý do khác nhau. Vậy khi thay đổi tên Doanh nghiệp cần lưu ý…

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển nhượng cổ phần là hoạt động của các cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho cổ đông khác. ✦ Điều kiện chuyển nhượng cổ phần:  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy…

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Trong quá trình hoạt động dự án đầu tư, khi có sự thay đổi về một trong các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: thông tin liên quan đến nhà đầu tư, người đại diện, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm,…

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn xử lý tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc vốn trước và sau khi chuyển đổi, định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoán chào bán – bao gồm tư vấn cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và chuyển doanh…

Tư vấn về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ vào từng thời điểm doanh nghiệp có thể lựa chọn một loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô hoạt động, huy động vốn,… Với trường hợp này, Luật Đại Hà cũng cung cấp cho quy khách hàng dịch vụ…