Chuyển đổi Doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn xử lý tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc vốn trước và sau khi chuyển đổi, định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoán chào bán – bao gồm tư vấn cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và chuyển doanh…

Tư vấn về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ vào từng thời điểm doanh nghiệp có thể lựa chọn một loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô hoạt động, huy động vốn,… Với trường hợp này, Luật Đại Hà cũng cung cấp cho quy khách hàng dịch vụ…