Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ vào từng thời điểm doanh nghiệp có thể lựa chọn một loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô hoạt động, huy động vốn,… Với trường hợp này, Luật Đại Hà cũng cung cấp cho quy khách hàng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ cụ thể:

a. Tư vấn về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
– Tư vấn chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH;
– Tư vấn chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại;
– Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và ngược lại
b. Hồ sơ chuyển dổi loại hình doanh nghiệp
– Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
– Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập/… (tuỳ vào từng trường hợp cụ thể khi chuyển đổi);
– Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần (tuỳ vào từng trường hợp cụ thể cần);
– Biên bản và Quyết định của doanh nghiệp chuyển đổi;
– Các giấy tờ khác có liên quan.
c. Tiến hành các thủ tục để thành lập doanh nghiệp do tổ chức lại:
– Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Theo dõi và kịp thời xử lý hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Cùng với khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục khắc dấu cho khách hàng;
– Cùng với khách hàng nhận con Dấu và Giấy đăng ký mẫu dấu.
Liên hệ: 
LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Tổng đài tư vấn Pháp luật Miễn phí: 1900.6197
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn