Lưu trữ Danh mục: Tư vấn Luật hành chính

Tư vấn luật hành chính

Công ty Luật Đại Hà với đội ngũ các Luật sư tư vấn, Chuyên gia

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại là một vấn đề quan trọng, thảm quyền này

Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Các khẩu hiệu thuộc thẩm quyền giải

Các hình thức xử phạt hành chính

Hình thức xử phạt hành chính bao gồm: 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

Theo khoản 2 Điều 9 Luật cư trú 2006 quy định như sau: “Điều 9

Tư vấn khởi kiện vụ án hành chính

Vai trò của Luật sư trong quá trình giải quyết vụ án hành chính rất