Tư vấn Luật hành chính

Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính

Công ty Luật Đại Hà với đội ngũ các Luật sư tư vấn, Chuyên gia tư vấn có kiến thức chuyên môn vững chắc, cũng như kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý – tư vấn nội bộ, quản lý  cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Luật Đại Hà…

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại là một vấn đề quan trọng, thảm quyền này đươc quy định từ Điều 17 đến Điều 26 Luât Khiếu nại 2011. Trong đó xác định cụ thể người có thẩm quyền khiếu nại và giải quyết những khiếu nại nào như sau: 1.Về thẩm quyền giải quyết khiếu…

Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Các khẩu hiệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 1. Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2. Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính. 3. Khiếu nại…

Các hình thức xử phạt hành chính

Các hình thức xử phạt hành chính

Hình thức xử phạt hành chính bao gồm: 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại khoản 1 Điều 211 của Luật Sở hữu trí tuệ bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức…

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

Theo khoản 2 Điều 9 Luật cư trú 2006 quy định như sau: “Điều 9 Quyền công dân về cư trú 1. Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của một pháp luật có liên quan. 2. Được…

Tư vấn khởi kiện vụ án hành chính

Tư vấn khởi kiện vụ án hành chính

Vai trò của Luật sư trong quá trình giải quyết vụ án hành chính rất quan trọng Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại Việc điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ của Luật sư là tổng thể các hoạt động tham gia tố tụng nhằm làm rõ…