Quản trị Doanh nghiệp

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

✓ Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có bắt buộc phải tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ? ✓ Dạy kèm thêm ngoại ngữ buổi tối có phải xin giấy phép? ✓ Hồ sơ xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ cần những gì? ✓ Điều kiện để chương trình giảng dạy, tài liệu học…

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định hợp đồng… Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng: – Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề được đề cập trong hợp đồng;…

Dịch vụ Tư vấn hợp đồng

Dịch vụ Tư vấn hợp đồng

Luật Đại Hà cung cấp dịch vụ Tư vấn hợp đồng để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Quý khách hàng. Loại hợp đồng, nội dung các điều khoản Hợp đồng chính là cơ sở pháp lý để thực hiện hợp đồng, và là thước đo để xử lý khi có tranh chấp liên quan xảy ra….

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Việc chuẩn bị kỹ trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông là hết sức cần thiết. Luật Đại Hà xin đưa ra Phương án triệu tập và tổ chức cuộc hợp Đại hội đồng cổ đông để Quý Khách hàng tham khảo. Trước khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, Người triệu tập phải…

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp được thành lập, việc quản trị sao cho phù hợp, hiệu quả và khoa học là hết sức quan trọng của một doanh nghiệp. Do vậy, Luật Đại Hà cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ: a. Tư vấn về…