Lưu trữ Danh mục: Quản trị Doanh nghiệp

Ban kiểm soát công ty cổ phần có thuộc Ban lãnh đạo công ty không?

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần được thành lập khi công ty có

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

✓ Giám đốc trung tâm ngoại ngữ có bắt buộc phải tốt nghiệp Đại học

DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ KHI THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH?

Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh là phương pháp tối ưu hóa thủ

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý,

Dịch vụ Tư vấn hợp đồng

Luật Đại Hà cung cấp dịch vụ Tư vấn hợp đồng để phục vụ cho quá

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Việc chuẩn bị kỹ trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông là hết

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp được thành lập, việc quản trị sao cho phù hợp, hiệu