Dịch vụ Luật sư tranh tụng

Quy định về thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân

Quy định về thỏa thuận chế độ tài sản trước hôn nhân

Ngoài chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 còn quy định về cế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được quy định như sau: 1. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng Trong tường hợp hai bên…

Đăng ký kết hôn khi không có giấy tờ

Đăng ký kết hôn khi không có giấy tờ

Tôi đăng ký kế hôn vào năm 1989 tại UBND xã A, nhưng đã làm mất hết giấy chứng nhận kết hôn. Tôi đã đến UBND xã B (nơi hiện tại đang cư trú) để đăng ký lại kết hôn thì được yêu cầu về UBND xã A để trích lục lại kết hôn, nếu…

Cách phân định tài sản chung, tài sản riêng và quyền nuôi con

Cách phân định tài sản chung, tài sản riêng và quyền nuôi con

Cách phân định tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau: “Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng 1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập…

Quy định về cho thuê lại lao động

Quy định về cho thuê lại lao động

Theo điều 54 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ 2012) có quy định cụ thể về hoạt động cho thuê lại lao động như sau: “1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó…

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Đăng ký khai sinh quá hạn đang là một trong những vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Thủ tục và cách thức tiến hành đăng ký khai sinh quá hạn được luật sư tư vấn chúng tôi giải đáp như sau: 1. Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân chuẩn…

Tư vấn thủ tục ly hôn theo yêu cầu của một bên

Tư vấn thủ tục ly hôn theo yêu cầu của một bên

Theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì vợ chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn hoặc Cha, mẹ người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ,c hồng do bị bệnh tâm thần…

Tư vấn luật hành chính

Tư vấn luật hành chính

Công ty Luật Đại Hà với đội ngũ các Luật sư tư vấn, Chuyên gia tư vấn có kiến thức chuyên môn vững chắc, cũng như kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý – tư vấn nội bộ, quản lý  cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Luật Đại Hà…

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

I. Đối tượng áp dụng trong vụ án lao động: Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện thỏa ước…

Quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03/02/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cụ thể, Nghị định 11/2016/NĐ-CP với các nội dung chủ yếu như xác định lại đối tượng áp dụng; người lao động…

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại là một vấn đề quan trọng, thảm quyền này đươc quy định từ Điều 17 đến Điều 26 Luât Khiếu nại 2011. Trong đó xác định cụ thể người có thẩm quyền khiếu nại và giải quyết những khiếu nại nào như sau: 1.Về thẩm quyền giải quyết khiếu…