Phân chia di sản thừa kế là hoạt động phân chia tài sản do người chết để lại, được thực hiện theo các quy định pháp luật dân sự về di sản thừa kế. Thông thường, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết. Vậy, di sản thừa kế đã được phân chia thì có được chia lại không? Luật Đại Hà sẽ làm rõ vấn đề này tại bài viết sau đây:

Di sản thừa kế là gì?

Theo quy định tại Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác”.

Di sản thừa kế được chia tại thời điểm mở thừa kế.

Các trường hợp chia lại di sản thừa kế?

Bộ luật dân sự quy định về việc chia lại di sản thừa kế như sau:

  • Trường hợp có người thừa kế mới:

Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  • Trường hợp có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế:

Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  • Trường hợp tìm lại được di chúc:

Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hotline: 0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *