Tư vấn Luật Đầu tư

Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài trực tuyến

Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài trực tuyến

Công ty Luật Đại Hà với đội ngũ luật sư tư vấn chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư nước ngoài và các dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy phép cho nhà đầu tư…

Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Ngày 25/01/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị đình 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt nam thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh…

Đăng ký Quyền xuất khẩu, nhập khẩu

Đăng ký Quyền xuất khẩu, nhập khẩu

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh…

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, thời hạn tối đa của dự án đầu tư là 70 năm, hết hạn hoạt động dự án đầu tư, nhà đầu tư muốn tiếp tục hoạt động phải tiến hành thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư. THỦ TỤC GIA…

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

1. Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam là gì? Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền. Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh…

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Hiện nay có rất nhiều hình thức Đầu tư tại Việt Nam và tương ứng với mỗi hình thức đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư riêng. I. Phân loại dự án 1. Dự án không phải đăng ký đầu tư: Dự án đầu…

Quyền lợi của nhà đầu tư theo luật đầu tư

Quyền lợi của nhà đầu tư theo luật đầu tư

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm: – Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật doanh nghiệp – Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập Luật hợp tác xã. Doanh…

Tư vấn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Tư vấn cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Sự phát triển của các dự án bất động sản và các quy định mới của luật Đấu Thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài thực hiện đấu thầu và hoạt động tại Việt Nam. hà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà…

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, khi đầu tư dự án có thể theo hai chiều hướng. Một là, doanh nghiệp đầu tư dự án để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp đó. Hai là doanh nghiệp đầu tư dự án để kinh doanh chuyển nhượng…

Thành lập công ty bán lẻ vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty bán lẻ vốn đầu tư nước ngoài

Kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam đối với công ty có vốn nước ngoài đang được xem là lĩnh vực hấp dẫn tại Việt Nam, đặc biệt đối với các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. 1. Căn cứ pháp luật Căn cứ Nghị định số 23/2007/NĐ – CP…

Sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư

Sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư 2015 (áp dụng từ ngày 1/7/2015). Quý Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ Công ty Luật Đại Hà  để hiểu thực hiện đúng chính xác và…