Tư vấn Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện chuyển nhượng của cổ đông trong công ty như sau: “Điều 110 về công ty cổ phần 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho…

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế

Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Căn cứ Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều đ khoản…

Tư vấn thành lập công ty thẩm định giá tài sản

Tư vấn thành lập công ty thẩm định giá tài sản

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp Ngoài các điều kiện thành lập doanh nghiệp phù hợp với mô hình bạn lựa chọn (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 quy định, khi bnaj muốn thành lập 1 công…

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Khi kinh doanh không thỏa mãn các điều kiện tồn tại theo quy định của pháp luật hoặc kinh doanh vi phạm pháp luật thì buộc phải giải thể. Theo khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp doanh nghiệp giải thể như sau a) Kết thúc thời hạn hoạt…

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty

Thành lập chi nhánh công ty – mở rộng mạng lưới kinh doanh là một trong những nhu cầu thường thấy của các doanh nghiệp để phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của thị trường, khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. 1. Hồ sơ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tư…

Thủ tục phục hồi giấy phép kinh doanh

Thủ tục phục hồi giấy phép kinh doanh

Theo điều 221 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau: Theo Điều 211 Thu hồi giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp…

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là vốn góp của cá nhân, tổ chức, pháp nhân vào Công ty, trong quá trình kinh doanh để có thể mở rộng hoặc thu hẹp quy mô kinh doanh. Công ty sẽ tiến hành tăng, giảm vốn điều lệ công ty. 1. Khái niệm vốn điều lệ công ty Theo quy…

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là hình thức hai hoặc một sốcông ty cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền lợi, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứa tồn tại của các công ty bị hợp…

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia…

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp được phép kinh doanh ngành nghề luật không cấm và có đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan chức năng. Trong quá trình hoạt động, với mục đích mở rộng quy mô kinh doanh, khách hàng sẽ có nhu cầu bổ sung ngành nghề…

Thủ tục mua bán doanh nghiệp

Thủ tục mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp là hình thức pháp lý chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp và các quyền liên quan của bên bán sang bên mua. Thương vụ mua bán kết thúc sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng và đăng ký việc chuyển nhượng với cơ quan có thẩm quyền. 1. So…