Tư vấn sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN WEBSITE

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN WEBSITE

Website là trang thông tin điện tử dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng trên Internet. Đăng ký bản quyền website không phải…

Xử lý vi phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan

Xử lý vi phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan

Quy trình và thẩm quyền xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên  quan phụ thuộc vào mức độ và hành vi vi phạm bản quyền tác giả của bên vi phạm. Theo đó xử lý vi phạm quyền tác giả, vi phảm quyền liên quan đến quy định tại nghị định 131/2013/NĐ-CP quy…

Cá nhân được đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không?

Cá nhân được đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không?

Luật Đại Hà chuyên tư vấn về các vấn đề Sở hữu trí tuệ. Một trong những nội dung phổ biến của Luật sở hữu trí tuệ là thủ tục bảo hộ thương hiệu và điều kiện để bảo hộ thương hiệu. Điều kiện để bảo hộ thương hiệu được luật sư tư vấn như…

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản vô hình

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản vô hình

Nền kinh tế tri thức phát triển kéo theo một thực tế là các doanh nghiệp đang phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt và chất lượng sản phẩm cũng như giá cả, tính sáng tạo của các sản phẩm. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản vô hình…

Điều kiện để đăng ký tên thương hiệu

Điều kiện để đăng ký tên thương hiệu

Thưa luật sư! Tôi đang nhập một nhãn hàng từ Mỹ và đã ký hợp đồng độc quyền tại Việt Nam nhưng nay có người thứ hai muốn bán thương hiệu đó tại Việt Nam nhưng nhà máy bên kia không đồng ý bán hàng cho họ, và ngày 07/12 họ có lên cục sở…

Hướng giải quyết khi có đăng ký sáng chế cùng nhau

Hướng giải quyết khi có đăng ký sáng chế cùng nhau

Xin chào luật sư tư vấn – Luật Đại Hà: xin hỏi Công ty A (Nhật Bản) đã đăng ký sáng chếcho thiết kế động cơ lọc khí độc tại Việt Nam, sáng chế đang trong thời hạn bảo hộ. Công ty X phát hiện ra trên thị trường có bán sản phẩm sử dụng…

Đăng ký bảo hộ thương mại

Đăng ký bảo hộ thương mại

1. Cơ sở pháp lý thủ tục Đăng ký bảo hộ thương mại Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP hướng dẫ thi hành Luật sở hữu trí tuệ Nghị định số 119/2010/NĐ-CP về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 2. Dịch vụ…

Dịch vụ phản đối đơn đăng ký sáng chế

Dịch vụ phản đối đơn đăng ký sáng chế

Phản đối đơn đăng ký sáng chế có tác dụng to lớn đối với việc sử dụng quyền cũng như đề ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký sáng chế không đúng quy định của pháp luật. – Dịch vụ phản đối đơn đăng ký sáng chế sẽ giúp chủ thể có thể là…

Duy trì hiệu lực bảo hộ sáng chế

Duy trì hiệu lực bảo hộ sáng chế

Bằng sáng chế có hiệu lực chỉ có thể giữ được hiệu lực trong trường hợp Quý khách hàng tiến hành thủ tục nộp phí Duy trì hiệu lực hàng năm cho đến hết thời hạn hiệu lực của văn bằng. Hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế (Giải pháp hữu ích) – Bằng độc…

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Đăng ký logo độc quyền được hiểu là sau khi được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký, chủ sỡ hữu logo sẽ được độc quyền sử dụng logo đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mọi trường hợp sử dụng logo đã đăng ký logo mà không được cho phép…

Xác định thiệt hại vi phạm bản quyền

Xác định thiệt hại vi phạm bản quyền

Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được coi là một dạng của thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự, theo đó, xác định thiệt hại vi phạm bả quyền bao gồm: Thiệt hại về vật chất và tinh thần. Theo quy định…