Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tầm quan trọng của Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tầm quan trọng của Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. – Trong thị trường cạnh tranh khốc liệu, để có thể…

Bồi thường vi phạm bản quyền

Bồi thường vi phạm bản quyền

Vi phạm bản quyền làm một trong những hành vi vi phạm trực tiếp tới tài sản vô hình – tài sản được coi là khó bảo vệ và kiểm soát của chủ sở hữu quyền. Do đó cơ quan pháp luật luôn đặt ra những chế tài nặng cùng mức bồi thường đáng kể…

Đăng ký bản quyền website

Đăng ký bản quyền website

Giao diện website là một sản phẩm trí tuệ được công ty thiết kế website sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các công ty thiết kế website đều chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ giao diện website cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên,…

Cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Cấp phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Trước khi tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc với các mục đích kinh doanh (không thuộc trường hợp không phải xin phép và trả phí theo quy định) thì tổ chức, cá nhân cần liên hệ với tác giả của tác phẩm để xin phép sử dụng và trả thù lao cho…

Thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định 103/2006/NĐ-CP, Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Thông tư số 22/2009/TT-BTC về thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp. 1. Đối tượng cấp lại văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp: – Chủ sở hữu công nghiệp có văn…

Nội dung Bảo hộ nhãn hiệu

Nội dung Bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Bảo hộ nhãn hiệu…

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

Theo quy định tại Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ được xác định như sau: 1. Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ…

Những hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả

Những hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả là hành vi xảy ra thường xuyên và gây thiệt hại lớn tới chủ sở hữu. Theo điều 28 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định những hành vi xâm phạm quyền tác giả: 1. Chiếm đ0ạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học,…

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Vấn đề duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với sáng chếđươc quy đinh tại Điểm 20.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKCN. Căn cứ tại điểm 20.3 Thông tư số 01.2007/TT -BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 103/2006/NĐ – CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi…

Quy định về nhân thân của tác giả

Quy định về nhân thân của tác giả

Quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh cho tác phẩm, công khai tác phẩm hoặc cho người công bố tác phẩm. Quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền sau: Thứ nhất: quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền…

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định tại khoản 8 điều  Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 – Các quyền nhân thân Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn – Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và…