Đăng ký logo độc quyền được hiểu là sau khi được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký, chủ sỡ hữu logo sẽ được độc quyền sử dụng logo đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Để đăng ký logo độc quyền cần những thông tin và tài liệu sau:

– Mẫu logo độc quyền

– Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (theo mẫu)

– Giấy uỷ quyền (gửi lại cho khách hàng sau khi nhận được thông tin yêu cầu đăng ký)

Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải được liệt kê rõ ràng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice.

Theo luật định, thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền là khoảng 10 – 12 tháng (với điều kiện là logo đáp ứng các điều kiện bảo họ dưới danh nghĩa nhãn hiệu không bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối).

– Quy chế sử dụng độc quyền logo thương hiệu độc quyền yêu cầu bảo hộ là logo độc quyền tập thể

– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, chứng nhận nộp đơn hợp pháp, chứng nhận hoặc chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…)

– Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế.

– Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu logo thương hiệu độc quyền chứa đựng các thông tin đó.

– Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên độc quyền logo có sử dụng biểu tượng tên riêng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *