Vai trò của Luật sư trong quá trình giải quyết vụ án hành chính rất quan trọng
Thu thập chứng cứ và phân tích pháp luật về sự xâm hại
Việc điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ của Luật sư là tổng thể các hoạt động tham gia tố tụng nhằm làm rõ các tình tiết của vụ án qua đó xác lập các căn cứ cần thiết, khách quan trong việc đưa ra các đề xuất giải pháp đúng đắn vụ án hành chính. Cụ thể trong gia đoạn này, luật sư thường làm những công việc sau:
1. Nghiên cứu Hồ sơ pháp lý, Thu nhận các tài liệu liên quan đến vụ việc của khách hàng
2. Xác định tư cách của các bên tranh chấp.
3. Phân tích hậu quả pháp lý của hành vi hành chính, quyết định hành chính
4. Đưa ra giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng
5. Xác định tính chất, mức độ của thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính gây ra.
6. Xác định hành vi, quyết định hành chính và hậu quả (thiệt hại) của các hành vi, quyết định trái pháp luật.
7. Tư vấn khách hàng về trình tự, thủ tục tố tụng vụ án hành chính.
8. Xác định vị trí, vai trò của những người tham gia tố tụng. Từ những hoạt động nêu trên, Luật sư sẽ đưa ra giải pháp xác định yêu cầu của khách hàng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *