1. Trình tự thực hiện đăng ký nội quy lao động

Bước 1: Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo quy định của pháp luât la0 động.

Bước 2: Đơn vị lấy ý kiến thao khảo của Ban chấp hàng công đoàng lâm thời trong đơn vị trước khi ký quyết định ban hành.

Bước 3: Thủ trưởng đơn vị ký Quyết định ban hành nội quy lao đông và thông báo công khai trong đơn vi. Sau 5 ngày kể từ ngày ký Quyết định, đơn vị phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động về Sở  Lao động thương binh và xã hội.

Bước 4: Sở Lao động- TB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Giám đốc Sở ký ra Thông báo về việc đăng ký đơn giá tiền lương của doanh nghiệp.
Bước 5: Gửi thông báo tới doanh nghiệp có liên quan.
dang ky noi quy lao dong
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động – TB&XH.
Thành phần hồ sơ bao gồm:
1: Công văn đề nghị đăng ký
2: Quyết định ban hành nội quy lao động
3. Bản nội quy lao đông
4. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
5. Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.
6. Bản thỏa ước lao động tập thể.
Số lượng hồ sơ: 2 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động- TB&XH.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH.
7. Kết quả: Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
– Công văn đề nghị đăng ký nội quy lao động: Mẫu số 01
– Quyết  định ban hành nội quy lao động của công ty: Mẫu số 02
10. Yêu cầu, điều kiện: Không
11.  Căn cứ
Bộ luật lao động
– Nghi định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
– Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số41/CP ngày 06/7/1995.

– Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết vầ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số

33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ.

– Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – TBXH tỉnh Bắc Giang.

Vui lòng Liên hệ trực tiếp để được luật sư tư vấn chi tiết hơn:
LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Tổng đài tư vấn Pháp luật Miễn phí: 1900.6197
Yêu cầu Dịch vụ Luật sư: 0972.923.886
Email: luatdaiha@luatvina.vn

Tag: Tư vấn luật, tư vấn luật lao động, luật sư tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *