Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhận của người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đống vào quỹ bảo hiểm xã hội.

1. Các thủ tục thực hiện

Đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

2. Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

– Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ  phía dưới

– Đơn vị sử dụng lào động phải hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.

Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

3. Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội

a) Đối với doanh nghiệp

– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép lao động.

– Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

– Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS), kèm theo:

+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+ Phương thức trả lương cho người lao động.

b) Đối với người lao động

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

– Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

– Đối với người được hưởng quyển lợi BHYT cao hơn (người có công…) thêm bản sao tờ liên quan kèm theo bản chính để chứng minh.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lào động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Tag: Tư vấn luật, tư vấn luật lao động, luật sư tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *