Trước khi tiến hành hoạt động, sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ bao gồm đăng ký kinh doanh và quy chế hoạt động về Sở Xây dựng địa phương. Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa lên website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tối thiểu mà Luật Kinh doanh bất động sản yêu cầu. Do vậy, Luật Đại Hà xin cung cấp đến Quý khách hàng về dịch vụ tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản, cụ thể:
a. Tư vấn thành lập sàn giao dịch bất động sản
– Tư vấn cho Quý  khách hàng về mô hình và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
– Tư vấn cho Quý khách hàng về các điều kiện cần thiết để thành lập sàn giao dịch bất động sản (điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất);
– Tư vấn việc soản thảo và xây dựng Quy chế hoạt động của Sản giao dịch bất động sản;
– Tư vấn về địa chỉ giao dịch của Sàn giao dịch bất động sản;
– Tư vấn các nội duung phát lý khác có liên quan đến việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản.
b. Soạn thảo hồ sơ thành lập Sàn giao dịch bất động sản
– Soạn thảo Quyết định thành lập Sàn giao dịch bất động sản của Doanh nghiệp;
– Soạn thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản (có Quy chế kèm theo);
– Soạn thảo Thông báo  hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản để thông báo cho Sở Xây dựng địa phương;
– Các giấy tờ khác có liên quan.
c. Tiến hành các thủ tục thông báo hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
– Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ thông báo hoạt động của sàn giao dịch bất động sản tại Sở xây dựng;
– Theo dõi kịp thời xử lý hồ sơ thông báo hoạt động đã nộp cho khách hàng;
– Thay mặt khách hàng đề nhận Thông báo kết quả đưa lên trang Website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.
(Ngoài ra nếu khách hàng khi thành lập sàn giao dịch bất động sản, mà chưa cho có đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản, Luật Đại Hà bước 1 sẽ tư vấn thành lập doanh nghiệp (nếu thành lập mới) hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản (đối với trường hợp đã có doanh nghiệp) như định giá, môi giới bất động sản,…. Bước 2 thành lập sàn giao dịch bất động sản như ở trên)
Vui lòng Liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhiều hơn: 
LUẬT ĐẠI HÀ – DAI HA LAW FIRM
– ĐT: 04.3753.2022 | Di động: 0972.923.886