Lưu trữ thẻ: BHYT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  Hiện nay, ngày càng có nhiều người lao động nước ngoài đến Việt Nam