Lưu trữ thẻ: bị cáo

Ngã trai tẩm xăng đốt xác người tình, lĩnh án tử hình.

Tức giận vì bị bà Hạnh xúc phạm giữa chốn đông người, gã trai đã