Lưu trữ thẻ: biển xanh

Giả mạo chữ ký của Thủ tướng để lừa hàng trăm tỷ đồng

Hàng loạt đơn vị muốn được giải ngân nhanh đã chi tiền cho hai kẻ