Lưu trữ thẻ: Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

KHÔI PHỤC hoạt động của DOANH NGHIỆP khi bị cơ quan thuế và cơ quan ĐKKD KHOÁ

Doanh nghiệp trong một số trường hợp theo quy định pháp luật, sẽ bị khóa