Lưu trữ thẻ: CHA MẸ MUỐN TÁCH THỬA ĐẤT TẶNG CHO CON CÁI – ĐIỀU KIỆN

CHA MẸ MUỐN TÁCH THỬA ĐẤT TẶNG CHO CON CÁI – ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC RA SAO?

Hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có một mảnh đất ở 70m2 tại

CHA MẸ MUỐN TÁCH THỬA ĐẤT TẶNG CHO CON CÁI – ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC RA SAO?

Hỏi: Xin chào Luật sư, gia đình tôi có một mảnh đất ở 70m2 tại