Lưu trữ thẻ: Cháy BIG C Thăng Long

CHÁY LỚN tại Trung tâm thương mại BIG C Thăng long

CHÁY TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BIG C THĂNG LONG Hôm nay tại một gian