Lưu trữ thẻ: chữa cháy

XIN GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO NHÀ HÀNG

Theo quy định pháp luật, nhà hàng thuộc đối tượng quản lý về phòng cháy