Lưu trữ thẻ: CÓ CẦN XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ HÀNG HÓA CHO CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI ?

Có cần xin Giấy phép BÁN LẺ HÀNG HÓA cho Công ty CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI?

    Kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam đối với công ty có vốn nước

CÓ CẦN XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ HÀNG HÓA CHO CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI ?

Kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam đối với công ty có vốn nước ngoài