Lưu trữ thẻ: cơ quan bảo hiểm

CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM KHI MUỐN GIẢI THỂ CÔNG TY

Khi giải thể công ty phải thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH),