Lưu trữ thẻ: công ty

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SÁP NHẬP CÔNG TY? LUẬT SƯ CHIA SẺ BÍ QUYẾT THỰC HIỆN THỦ TỤC NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

Sáp nhập là một cách để tổ chức lại doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải

GIA HẠN GIẤY PHÉP CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chi nhánh công ty nước ngoài là đơn vụ phụ thuộc của Doanh nghiệp nước

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

Trước khi thành lập, Doanh nghiệp đều phải xác định Tên và loại hình doanh

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển nhượng cổ phần là hoạt động của các cổ đông góp vốn trong công

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

Người nước ngoài cần làm thủ tục gì để mua được vốn/ cổ phần trong

Giả danh cán bộ cấp cao trong văn phòng Chính Phủ đi lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Với tài ăn nói, đối tượng Hợp thường lân la đến các nơi tổ chức