Lưu trữ thẻ: DỊCH VỤ CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO THÂN NHÂN CỦA NƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM.

Xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam không chỉ tạo điều kiện để người nước ngoài nhập cư