DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là loại giấy phép có thời hạn. Do vậy, khi hết thời hạn được cấp trên giấy phép, người lao động nước ngoài nếu muốn tiếp tục lao động tại Việt Nam thì phải xin gia hạn giấy phép lao động. Bài viết dưới đây sẽ chia…

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài gia nhập vào thị trường lao động tại Việt Nam cần tuân thủ những quy định theo pháp luật Việt Nam. Do vậy, khi lao động tại Việt Nam người nước ngoài cần có giấy phép lao động và người lao động nước ngoài phải thực hiện việc gia hạn nếu muốn…

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Giấy phép lao động cho người nước ngoài là loại giấy phép có thời hạn. Do vậy, khi hết thời hạn được cấp trên giấy phép, người lao động nước ngoài nếu muốn tiếp tục lao động tại Việt Nam thì phải xin gia hạn giấy phép lao động. Bài viết dưới đây sẽ chia…