Lưu trữ thẻ: doanh nghiệp

Góp vốn doanh nghiệp bằng đất đai được không ?

Thưa luật sư, tôi xin hỏi luật sư như sau:  Công ty tôi là công

ĐANG TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG KINH DOANH MÀ MUỐN TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG THÌ PHẢI THỰC HIỆN NHỮNG THỦ TỤC GÌ

Quý khách muốn bắt đầu lại hoạt động kinh doanh? Qúy khách đã có kế

DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ KHI THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY?

Thành lập chi nhánh Công ty là một trong những cách thức mở rộng hoạt

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, không ít doanh nghiệp thay đổi kế

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

Trước khi thành lập, Doanh nghiệp đều phải xác định Tên và loại hình doanh

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển nhượng cổ phần là hoạt động của các cổ đông góp vốn trong công

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

Người nước ngoài cần làm thủ tục gì để mua được vốn/ cổ phần trong

CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM KHI MUỐN GIẢI THỂ CÔNG TY

Khi giải thể công ty phải thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH),

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Doanh nghiệp sẽ được quyền tự quyết về con dấu

Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với