doanh nghiệp

Góp vốn doanh nghiệp bằng đất đai được không ?

Góp vốn doanh nghiệp bằng đất đai được không ?

Thưa luật sư, tôi xin hỏi luật sư như sau:  Công ty tôi là công ty TNHH 1 thành viên, tôi muốn tăng thêm vốn Điều lệ bằng cách huy động thêm vốn từ anh B. Nhưng anh B bảo là anh ấy không có tiền, chỉ có tài sản là đất (sổ đỏ mang…

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, không ít doanh nghiệp thay đổi kế hoạch hoạt động kinh doanh mà muốn giảm số vốn điều lệ của mình. Việc giảm vốn điều lệ tuy rất đơn giản nhưng nhiều khi lại gây trở ngại cho doanh nghiệp muốn thực hiện. Theo quy định Luật…

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động. Vậy trước khi hay sau khi chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp phải thay đổi lại giấy đăng ký kinh doanh?  Việc thay đổi trụ sở chính có phải quyết toán thuế hay không?…

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý ĐIỀU GÌ?

Trước khi thành lập, Doanh nghiệp đều phải xác định Tên và loại hình doanh nghiệp để đăng ký. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, một số Doanh nghiệp phát sinh nhu cầu thay đổi tên Doanh nghiệp vì những lý do khác nhau. Vậy khi thay đổi tên Doanh nghiệp cần lưu ý…

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển nhượng cổ phần là hoạt động của các cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho cổ đông khác. ✦ Điều kiện chuyển nhượng cổ phần:  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy…

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

Người nước ngoài cần làm thủ tục gì để mua được vốn/ cổ phần trong công ty Việt Nam? Người nước ngoài muốn góp vốn kinh doanh chung với người Việt Nam thì nên chọn hình thức đầu tư gì? Mua vốn, chuyển nhượng vốn trong công ty Việt Nam là giải pháp đầu tư…

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp….

Doanh nghiệp sẽ được quyền tự quyết về con dấu

Doanh nghiệp sẽ được quyền tự quyết về con dấu

Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với 85,51% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành. DN có quyền tự chủ quyết định về hình thức, nội dung và việc quản lý, sử dụng con dấu. Cụ thể, theo quy định tại Điều 44, doanh nghiệp có quyền…