Giấy chứng nhận

Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở.

Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố Hà Nội thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa Phó Thủ tướng lưu ý, việc cấp giấy chứng nhận cho người mua…