Lưu trữ thẻ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ XIN CẤP LẠI GIẤY KHAI SINH KHI BỊ MẤT

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XIN CẤP LẠI GIẤY KHAI SINH KHI BỊ MẤT

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp