THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH KHÁC TỈNH CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH KHÁC TỈNH CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH KHÁC TỈNH CỦA DOANH NGHIỆP

Khác với thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp thông thường, trường hợp thay đổi trụ sở khác tỉnh đã đăng ký, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế trước thay vì đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh. Tại bài viết này, Luật Đại Hà sẽ chia sẻ,…

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH KHÁC TỈNH CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH KHÁC TỈNH CỦA DOANH NGHIỆP

Khác với thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp thông thường, trường hợp thay đổi trụ sở khác tỉnh đã đăng ký, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế trước thay vì đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh. Tại bài viết này, Luật Đại Hà sẽ chia sẻ,…