Sổ đỏ là tài sản quý báu của mỗi người. Tuy nhiên hiện nay, nhiều cá nhân, hộ gia đình chưa được cấp Sổ đỏ và mất thời gian khi tiến hành thủ tục làm Sổ đỏ. Để thuận tiện hơn khi làm sổ đỏ, hãy tham khảo ngay 3 điều người dân cần biết khi làm sổ đỏ dưới đây.

Điều kiện để được cấp Sổ đỏ

Thực tế, không phải cứ có đất là sẽ được cấp sổ đỏ. Người sử dụng đất để được cấp sổ đỏ thì phải điều kiện nhất định. Theo Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì điều kiện được cấp Sổ đỏ gồm 03 nhóm:

– Nhóm 1: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất (dễ được cấp nhất);

– Nhóm 2: Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá nhân);

– Nhóm 3: Đất lấn, chiếm; đất được giao không đúng thẩm quyền;

Trường hợp thứ 03 (ba) khó cấp Sổ đỏ nhất. Chỉ những hành vi lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 mới được cấp hoặc xem xét cấp Sổ đỏ. Nếu sực việ lấn chiếm xảy ra sau ngày 01/7/2014 sẽ bị xử lý, đất lấn, chiếm hoặc được giao không đúng thẩm quyền sẽ bị thu hồi.

Làm sổ đỏ cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ cấp Sổ đỏ gồm:

– Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ theo mẫu đã được ban hành;

– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (điều kiện để chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất);

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP (điều kiện để chứng nhận quyền sử dụng đất);

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

 Chi phí làm sổ đỏ

– Thời điểm nộp tiền:Ngay sau khi hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ, cơ quan đăng ký đất đai sẽ chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xác nhận nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế sẽ tiến hành thông báo cho Người đề nghị cấp sổ đỏ sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo số tiền ghi nhận trên văn bản đó và người nộp thuế phải giữ lại biên lai đã nộp tiền.

– Các khoản tiền phải nộp gồm: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ, tiền sử dụng đất (nếu có); trong đó, lệ phí trước bạ và lệ phí cấp Sổ đỏ được ấn định trước hoặc có cách tính đơn giản, thống nhất với tất cả các thửa đất, còn tiền sử dụng đất cách tính rất phức tạp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ sang tên, cấp mới sổ đỏ, liên hệ ngay Luật Đại Hà qua hotline: 0972.923.886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *