Biểu mẫu

Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp

        CHÍNH PHỦ ———- Số: 43/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————– Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010     NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP —————————– CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày…

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 67/2014/QH13Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH…

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp….

Biểu mẫu 06/GTGT

Biểu mẫu 06/GTGT

Biểu mẫu 06 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO Áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)………………. Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………… Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….. Nghề nghiệp/…

Đơn xin gia hạn sử dụng đất

Đơn xin gia hạn sử dụng đất

Luật Đại Hà & Cộng sự cung cấp Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất để Quý Khách hàng tiện sử dụng. Tải về Đơn xin gia hạn sử dụng đất