Lưu trữ Danh mục: Biểu mẫu

Kho download Mẫu văn bản pháp luật, Các biểu mẫu, Mẫu hợp đồng, Mẫu đơn ly hôn, Mẫu đơn vay vốn, Mẫu đơn xin giấy phép, Mẫu điều lệ doanh nghiệp …

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp

        CHÍNH PHỦ ———- Số: 43/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Biểu mẫu 06/GTGT

Biểu mẫu 06 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Đơn xin gia hạn sử dụng đất

Luật Đại Hà & Cộng sự cung cấp Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng