Lưu trữ thẻ: BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Hỏi: Xin chào Luật sư, tòa chung cư X đã được đưa vào sử dụng