Lưu trữ thẻ: CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ KHI THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ KHI THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Khi thay đổi địa bàn/ địa giới hành chính, thì dự án đầu tư còn