Hộ gia đình bán hàng hoàn thuế sẽ được kê khai thuế theo quý

Theo quy định của Tổng cục Thuế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh được thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng theo quý. Thực hiện các chính sách nhằm khuyến khích các DN tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho khách nước…