Theo quy định của Tổng cục Thuế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh được thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng theo quý.

Thực hiện các chính sách nhằm khuyến khích các DN tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài.

Ngoài ra, với doanh nghiệp (DN), tổ chức thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh tương ứng với kỳ khai thuế GTGT đang thực hiện.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương rà soát, xác định nhu cầu mua hoá đơn của các đối tượng tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh nước ngoài.

Đồng thời, hướng dẫn DN chỉ khai các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Báo Hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *