thuế thu nhập doanh nghiệp

Bán nhà: Chỉ còn một cách tính thuế 2% trên giá bán

Bán nhà: Chỉ còn một cách tính thuế 2% trên giá bán

Việc rút còn một cách tính thuế sẽ giúp tránh tình trạng “đôi co” giữa người dân và cơ quan thuế, khỏi khiếu nại, truy thu, phạt thuế. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành thì có hai cách nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản. Nộp 2% trên giá…