Hiện nay theo quy định của pháp luật thì bán hàng trên các website hay còn gọi là bán hàng online không bắt buộc phải đăng kí kinh doanh.
Căn cứ pháp lý:
– Theo thông tư sô 47/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương mại điện tử, các mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động sau sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử: giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ; website có chuyên mục mua bán, cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ.
Xét về bản chất và phương thức tổ chức, hoạt động kinh doanh trên các mạng xã hội cũng giống với hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Nhưng, người bán hàng không phải đăng ký với Bộ Công Thương mà doanh nghiệp vận hành mạng xã hội, website này mới phải tiến hành đăng ký.

– Tại Điều 37 Nghị định số 52/2013 của Chính phủ có quy định về trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong đó nêu rõ người bán hàng có nghĩa vụ đầy đủ về thuế, cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử. Tuy nhiên nghị định này không yêu cầu người kinh doanh phải đăng ký, thông báo việc kinh doanh của mình cho cơ quan đăng ký kinh doanh hay cơ quan quản lý thương mại điện tử.
– Theo Nghị định 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp cũng quy định về việc đăng ký kinh doanh của cá nhân kinh doanh. Trong đó Điều 66 nêu rõ những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có “thu nhập thấp” không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Tuy nhiên lại không một văn bản nào hướng dẫn về việc thế nào là thu nhập thấp nên các cơ quan chức năng không có quy định để áp vào xử lý các trường hợp vi phạm trên thực tế.
Như vậy, theo những căn cứ pháp lý trên thì thì cá nhân bán hàng online không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh, vì hiện nay chưa có quy định nào rõ ràng, cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên các hoạt động mua bán vẫn phải chịu sự quản lý của pháp luật liên quan như cung cấp những thông tin cần thiết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *