Chính sách mở cửa đã mang đến cho nhiều công ty nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài vào Việt Nam khá dồi dào. Tuy nhiên, khá nhiều đơn vị gặp khó khăn, rắc rối khi thành lập công ty. Cùng tham khảo quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài dưới đây để thực hiện thủ tục nhanh hơn nhé!

Bước 1: Làm hồ sơ, đăng ký chủ trương đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư

Trước tiên, bạn cần tiến hành lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư và gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư ( Uỷ ban nhân dân tỉnh). Nếu không có bất cứ vấn đề gì phát sinh, hồ sơ của bạn sẽ được thông qua sau 35-40 ngày kể từ thời gian nhận nộp hồ sơ, giấy tờ của bạn sẽ được thông qua.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày àm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 Luật đầu tư 2020, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật đầu tư 2020.

Bước 2: Nộp hồ sơ, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tiếp đến, các công ty cần nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xác nhận về tình trạng góp vốn của các doanh nghiệp nước ngoài.Tùy vào tính chất của dự án mà thời gian phê duyệt chủ trương sẽ có sự khác biệt.

* Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư 2020 trong thời hạn sau đây:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

* Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 Luật đầu tư 2020, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

–  Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

– Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

– Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 Luật đầu tư 2020;

– Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

– Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Những dự án đầu tư nằm ngoài diện quyết định chủ trương đầu tư sẽ mất khoảng 15-20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để giải quyết.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các công ty cần thực hiện hồ sơ nhanh chóng để thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ cần được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh, thời gian giải quyết sẽ mất từ 3-6 ngày tính từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi tất cả các thủ tục đã được hoàn thiện, trong vòng 30 ngày doanh nghiệp cần công khai trên cổng thông tin quốc gia kể từ ngày được cấp. Đơn vị sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 – 2.000.000 nếu quá hạn mà vẫn chưa đăng hoặc không đăng. Doanh nghiệp cần lưu ý điều này để tránh vi phạm.

Để quá trình đăng ký nhanh gọn và đúng theo quy định, bạn nên lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý uy tín. Luật Đại Hà là gợi ý lý tưởng dành cho bạn. Khách hàng có thể liên hệ tới Luật Đại Hà qua hotline: 0972 932 886 – 0977 905 927- 0243.7532022. Ngoài ra, bạn có thể để lại thông tin trên website của Luật Đại Hà: https://luatdaiha.com/lien-he hoặc Email: luatdaiha@luatvina.vn. Ngay khi tiếp nhận được nhu cầu của khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *